• https://www.facebook.com/pages/Yal%C3%A7in-%C3%87apanik-I%C5%9F-Ve-Sosyal-G%C3%BCvenlik-Dani%C5%9Fmanli%C4%9Fi/214839105258198
  KATEGORİLER
  Bes İçin Yeni Dönem

   

   

   

   

  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğegöre, BES hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami 6 kez, emeklilik planı ise bir yılda azami 4 kez değiştirilebilecek.

  Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının üzerindeki tutar nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haciz,ve rehin ile iflas masasına dahil edilebilecek. Devlet katkısıve getirileri bu kapsam dışında tutuldu.

  BES hesabına ödenen katkı payları üzerinden azami yüzde 2oranında yönetim gider kesintisi alınabilecek. Ayrıca, prim ödemesine ara verilmesi halinde ara verme süresi boyuncakatılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için 2 TL'yi aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alınabilecek.

  Bir şirketle, başka şirketten aktarımla düzenlenenler hariç,akdedilmiş bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başkabir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlüktarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle şirkette kalması şartıaranacak.

  Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekraraktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az 1 yılkalması gerekiyor.

  Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yürürlüğe girmişolan emeklilik sözleşmeleri ve emeklilik planları için herhangibir değişikliğe gerek olmaksızın bu yönetmelik hükümleriuygulanacak.

  Şirketler, mevcut emeklilik planlarında uygulayacakları değişiklikleri 1 Ocak 2013 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığına ve emeklilik gözetim merkezine bildirmek ve planları 31 Aralık 2013 tarihine kadar emeklilik gözetim merkezi nezdinde işletilen elektronik plan tanımlama (e-plan) sisteminde kayıt altına almakzorunda tutuldu.

  Kaynak : Dünya

  Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
  3038 kez okundu

  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
  Üyelik Girişi