• https://www.facebook.com/pages/Yal%C3%A7in-%C3%87apanik-I%C5%9F-Ve-Sosyal-G%C3%BCvenlik-Dani%C5%9Fmanli%C4%9Fi/214839105258198
  KATEGORİLER
  Zorunlu Staja Tabi Olan Öğrencileri Çalıştırmaktan Kaçınmayın

  ZORUNLU STAJA TABİ OLAN ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞTIRMAKTAN KAÇINMAYIN

  Yaz geldi, okullar kapandı. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen zorunlu staja tabi olan bir çok öğrencinin staj yapacak yer bulamadığı ortaya çıktı. Aslında bu problemin varlığı yıllarca devam etti yani yeterince duyrulmaması ve işverenlerin uygulamadan tam haberdar olmadığı için bir çok öğrencinin mağduriyeti bu vesile ile ortaya çıkmış oldu. İşverenler zorunlu staja tabi olan öğrencileri çalıştırmaktan korkmasın. Çünkü 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre İş Kazası ve Meslek Hastalığı primlerini zorunlu staj esnasında okullarının ödeyeceği açıktır.

  ... Stajyer Öğrenci Kimdir.

  Stajyerlerle ilgili olarak İş mevzuatında bir düzenleme bulunmamaktadır. Stajyer, bir işyerinde yapılan işleri öğrenmek ve uygulamayı izleyerek bilgisini geliştirmek amacıyla, işveren yanında çalışan kişi, ya da öğrenmiş olduğu bir meslek ve sanatı geliştirmek, uygulama tecrübesi kazanmak için, stajı zorunlu kılan bir yüksek öğrenim kurumu mevzuatı gereğince çalışan kişi olarak tanımlanmaktadır. Bir öğrencinin stajyer sayılabilmesi için eğitim yaptığı kurumun statüsünde mecburî staj şartı bulunması ve okul tarafından bir iş yerine uygulamalı eğitimini yapmak üzere belirli bir süre gönderilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin işyerlerindeki çalışmaları serbest irade beyanı ile değil, ilgili eğitim kurumlarının statülerinden doğan bir zorunluluğa dayanmaktadır. Stajın en önemli özelliği işverenin ücret ödeme yükümlülüğü altında olmamasıdır. “5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır” Bu nedenle Stajyerler iş sözleşmesine göre çalışmadıkları ve bir yasal düzenlemeyle korunmadıkları için sosyal sigorta uygulaması kapsamına da girmemektedirler. Gerek 506 sayılı gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar uygulamasında muaf tutulmuştur. Stajyer olarak alınan işcinin sigortalı sayılabilmek için, bir iş akdine dayalı olarak çalışmak gerekmektedir. Ancak, stajyerlerin, okullarınca zorunlu kılınan süre dışında çalışmaya devam etmeleri durumunda, zorunlu süre dışında çalışma oluşacağından iş sözleşmesi hükümleri geçerli olacağından, bu sürelerde sosyal sigortaya tabi olmaları gerekmektedir.

  ... Stajyer Öğrenciye Ücret Ödenebilir.

  Evet işverenler isterlerse stajyer öğrencilere ücret ödeyebilirler. Ama zorunlu staj döneminde ücret ödeme zorunluluğu yoktur. Staj yapma zorunluluğu bulunan yüksekokul ya da üniversite öğrencileri 3308 sayılı kanun kapsamına da girmediğinden bu kapsama girenlerin sahip olduğu asgari ücret hakkına (yaşlarına uygun asgari ücretin en az %30'u) sahip değillerdir. Bu nedenlede yapılan ödemelerden herhangi bir şekilde SGK Primi kesinti yapılmaz. Ancak burada bir gelir söz konusu olduğu için ücret ödeyen işverenlerce bu ödemeler üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

  ...Stajda Süresince Dikkat Edilmesi Gerekenler.

  İşverenlerin stajyer öğrencinin okulundan Staj süresini belirtir bir belge istemeleri ve staj sürelerine dikkat etmeleri gerekir. Aksi halde cezai yaptırımlara muhatap olurlar. Staj yapan öğrencilere ücret ödeniyor ise gelir vergisi ve damga vergisi kesintisini yapıldığı için ücret bordrosu düzenlenmesi gerekir. Öğrenim gördükleri yüksekokul/üniversite de staj zorunluluğu bulunmamasına rağmen ekonomik ve benzeri nedenlerle öğrenimlerini sürdürürken bir işyerinde çalışmak isteyen öğrencilerin, öğrencilik sıfatı devam ettiği sürece herhangi bir işyerinde iş sözleşmesine dayanarak çalışması halinde bunların diğer işçiler gibi SSK’ya bildirilmesi gerekir.

  Yalçın ÇAPANİK

  Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
  7691 kez okundu

  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
  Üyelik Girişi