• https://www.facebook.com/pages/Yal%C3%A7in-%C3%87apanik-I%C5%9F-Ve-Sosyal-G%C3%BCvenlik-Dani%C5%9Fmanli%C4%9Fi/214839105258198
  KATEGORİLER
  Haksız Yere Dul ve Yetim Aylığı Alanlar Dikkat!

  Fazla ve yersiz bir şekilde dul ve yetim aylığı alanlar dikkat!

  Dul ve Yetim aylığı alabilmek için boşanarak aynı evde yaşamaya devam etmek; hileli ve aldatıcı davranışlarla, başkasının (devletin) zararına olacak bir biçimde kendine yarar sağlama şeklinde tanımlanan “dolandırıcılık” suçunun oluşmasına sebep oluyor. Dolandırıcılık suçunun basit hali için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası öngörülmüş (Türk Ceza Kanunu md. 157). Ancak sözünü ettiğimiz durumdaki gibi; dolandırıcılık suçunun, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak işlenmesi halinde, hapis cezası 3 yıldan başlıyor ve 7 yıla kadar çıkabiliyor. Dolandırıcılık suçunun nitelikli halini oluşturan bu durumda, adli para cezası ise yine 5000 güne kadar olmakla birlikte, yetim aylığı alarak elde edilen toplam menfaatin 2 katından az olamıyor.

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda önemli bir husus dikkate alınarak yeni bir hükmün getirilmiştir. Bu hüküm;“Gelir ve aylık bağlanmayacak haller adı altında 56 madde de anlatılmıştır. (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/36 md.)  

  Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hale veya malûl duruma getirdiği,

  Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları durumlarda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık ödenmez.

  Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır. Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.” Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen, Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kurumdan boşandığı halde durumunu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeyip, boşandığı eşi ile birlikte yaşayanların tespiti durumunda, bu duruma sebebiyet verenler hakkında ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı açıklanmıştır. (Yönetmelik, 27 Eylül 2008 tarihli, 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

  Bu halde, vefat eden eşinden dul aylığı alan bir kişi, evlenmesi nedeniyle kesilen dul aylığını yeniden alabilmek için boşanması, ancak boşandığı eşiyle birlikte yaşadığının tespiti halinde yeniden bağlanan dul aylığını almamakla kalmıyor, bunun yanı sıra ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına da Sosyal Güvenlik Kurumunca suç duyurusunda bulunuluyor.

  Bu tür durumda olan herkesin bilinçli bir şekilde aylıklarını iade etmesi en doğru şey olacaktır. Aksi takdirde bu nedenle alacağınız cezalar karşısında hiçbir şekilde itiraz durumu bulunmamaktadır.

  Yalçın ÇAPANİK

  Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
  11537 kez okundu

  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
  Üyelik Girişi