• https://www.facebook.com/pages/Yal%C3%A7in-%C3%87apanik-I%C5%9F-Ve-Sosyal-G%C3%BCvenlik-Dani%C5%9Fmanli%C4%9Fi/214839105258198
  KATEGORİLER
  SİZ SORUN CEVAPLAYALIM

  SORUN CEVAPLAYALIM 

  Soru :  657 memur emeklisiyim özel şirkette çalışa bilirmiyim ? ahmet

   

  ***********

  Emekli Sandığı Emeklileri 4/a SSK Statüsünde çalışmaya başlarlar ise maaşlar kesilmez.

   

  Cevap : Sevgili Ahmet bey , Emekli aylığı almakta iken veya emekli sandığı’ndan emekli olduktan sonra özel sektörde 4/a’lı (SSK’lı) olarak işe gireceksiniz 5510 ve 506 sayılı Kanunlar gereğince aldığınız emekli aylığından herhangi bir kesinti yapılmayacak.

  27.4.2005 tarihli ve 25798 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30. maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre, Emekli sandığı emeklilerinin maaşlarının kesileceği bazı durumlar vardır. Yalnızca genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalışma durumunda kesileceği anlaşılmaktadır.

  Emekli Sandığından 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı almakta olanlardan özel sektörde SSK ( 4/A ) lı olarak yada Bağ-Kur’lu olarak çalışma halinde emekli aylıkları kesilmemekte, Devlet memurluğu yada resmi kurumlarda SSK ( 4/A ) lı olarak çalışmaları halinde kesilmektedir Eğer SSK ( 4/A ) lı statüsünde çalışırsanız, Emekli aylığınızdan değil SSK ( 4/A ) lı statüsünde çalışacağınız işyerinden alacağınız ücretten SGDP kesintisi yapılacak. İşyerinden alacağınız brüt ücretten yüzde 7,5 oranında SGDP kesintisi yapılacak, işsizlik sigortası kesintisi yapılmayacaktır. Bu arada dilimlere göre yüzde 15’den bağlayan da bir gelir vergisi kesintisi yapılacak. SGDP primleri kısa vadeli sigorta primleridir. Bu sebeple aldığınız ve almaya devam edeceğiniz emekli aylığına katkısı-etkisi olmaz. Sadece işyerinde çalışırken iş kazası geçirir veya meslek hastalığına uğrar ve yüzde 10’dan fazla uzuv veya işgücü kaybına uğrarsanız aldığınız emekli aylığına ilave olarak bir de kaybettiğiniz güce göre ikinci bir sürekli iş göremezlik geliriniz olacaktır.

  Yalçın ÇAPANİK

  Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
  8906 kez okundu

  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
  Üyelik Girişi