• https://www.facebook.com/pages/Yal%C3%A7in-%C3%87apanik-I%C5%9F-Ve-Sosyal-G%C3%BCvenlik-Dani%C5%9Fmanli%C4%9Fi/214839105258198
  KATEGORİLER

  Anasayfa

  Sosyal yardım da yardım gibi olmayacak. Hak olarak, vatandaşlık hakkı olarak düzenli maaş ödenecek
  Usulüne uygun olarak bildirimi yapılan kısmi süreli çalışanlar da her ay Kurum’a primlerin tamamını kendileri ödeyecektir. Ödenecek olan prim 2011 yılı 2 dönem için 170,75 TL dir. hizmet akdinde yazılı olan ücretlerinin 18. günlüğü
  Kıdem tazminatı fonu oluşturulsunmu ? Mevcut sistemde kıdem tazminatını kimler nasıl ve ne şekilde alır? Basın-iş ve Deniz iş kanuna göre kıdem tazminatı hakları nasıl oluşur.
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, taşeron işçilerin izin, ücret, kıdem tazminatı ve sendikalaşma taleplerinin bulunduğunu, bu sorunların bu dönemde çözüleceğini bildirdi.
  Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunan yaklaşık 2 milyon 143 bin 382 kişi borcunu yapılandırmak için başvuruda bulundu. Borç yapılandırmasına başvuranlar arasında belediyeler, il özel idareleri ve spor kulüpleri de bulunuyor.
  Kanun hükmünde kararname kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere,tüm uzmanlar aynı kapsamda değerlendirilecek.
  Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi yaptırması gereken kişiler 29 Şubat 2012 tarihine kadar gelir testi başvurusu yapması gerekiyor. Başvuruda bulunmayan kişilerin geliri asgari ücretin 2 katı olarak değerlendirilecek ve bu kişilerden 213 TL aylık prim alınacak. Aynı zamanda 1 Ekim 2008 Tarihinden bugüne kadar isteğe bağlı sigortaya ödeme yapanlar ve yapmaya devam edecek olanların 29 Şubat 2012 tarihine özellikle dikkat etmesi gerektiğini unutmasınlar, aksi takdire Bağ-Kur emeklisi olacaklar.
  Buna göre üç grubun istihdamına öncelik verilecek. Bir yıldan fazla süredir işsiz kalanlar, ailede başka çalışanı olmayanlar ve yeşil kartlılar, muhtemel iş imkânlarından öncelikli faydalanacak.
  Bireysel emeklilik sistemi hakkında yönetmelik yayımlandı. Bireysel emeklilik sisteminde(BES) katılımcı ve BES şirketlerinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yönetmelik yayımlandı
  Çakılı kadro gibi memurların aynı ilde 15-20 yıl hizmet etmeleri verimi düşürüyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 657 sayılı kanundaki köklü değişikliğin yeniden ele alınması ile alakalı bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bütün kamuyu ilgilendirdiği için başbakanlık, ekonomi bakanlıkları ve devlet personel başkanlığı ile birlikte yürütülen bir çalışma bu.
   2 


  Üyelik Girişi