• https://www.facebook.com/pages/Yal%C3%A7in-%C3%87apanik-I%C5%9F-Ve-Sosyal-G%C3%BCvenlik-Dani%C5%9Fmanli%C4%9Fi/214839105258198
  KATEGORİLER

  Anasayfa

  İşçi fazla çalıştırılıyor. Sosyal haktan yararlanamıyorlar. 11 ay çalıştırıldıktan sonra işten çıkartılan işçilerin kıdem tazminatını alamıyorlar.
  Mali müşavir veya muhasebeci sıfatı değil ama başka bir unvan veya sıfatla SSK’lı işe girebilirler. Sosyal Güvenlik uygulaması gereğince bu tamamen yasaldır.
  Son zamanların en büyük problemi, 5510 sayılı Kanun'a göre işyerinin faaliyette bulunduğu adresten aynı il içerisinde başka bir SGM’ ne nakil edilmesi. Bürokrasiyi azaltacaksın
  Türkiye'de 45 saat olan çalışma süresinin Avrupa ve OECD ülkeleri ile mukayese edildiğinde mevcut yasal çerçevede istihdam artışına engel bir yapının olması işsizlikle mücadelede çözümsüzlüğe sürüklüyor.
  Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı yaklaşık 7 saat sürdü. Bakan Çelik, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin büyük oranda uzlaşıldığını ifade etti.
  Kara kara düşünmeyin olan olmuş geleceğe bakın, Bir sürpriz 3600 günle emeklilik,Emekli maaşını yüksek tutmak için ssk'lılık önemli
  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), verilen hizmetlere ilişkin olarak vatandaşların SMS ile bilgilendirilmesi için uygulama başlatacak.
  Çifte emekliliğin tanıtılmasına yönelik çalışmaların başladığını belirten Zararsız, Torba Yasa’daki çifte emeklilik hakkının ayrıntılarını anlattı.
  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na Fatih Acar atandı. Acar'ın ataması bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Acar, uzun süredir SGK başkanlığına vekalet ediyordu.
  5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle Yönetim Kurulunun yetkisinde olan Daire Başkanı ve İl Müdürü atamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına verilmiştir. Bu değişiklikten sonra Yönetim Kurulunun atamalara ilişkin hiçbir yetkisi kalmamıştır.
   3 


  Üyelik Girişi