• https://www.facebook.com/pages/Yal%C3%A7in-%C3%87apanik-I%C5%9F-Ve-Sosyal-G%C3%BCvenlik-Dani%C5%9Fmanli%C4%9Fi/214839105258198
  KATEGORİLER

  Vergiden Müstesna Yemek Bedeli

  VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ

  Yıllar

  İstisna Tutarları

  2011

  10,70 TL

  2010

  10,00 TL

  2009

  10,00 TL

  2008

  9,00 YTL

  2007

  8,80 YTL

  2006

  8,25 YTL

  2005

  7,50 YTL

  2004

  7.000.000 TL

  2003

  6.000.000 TL

  2002

  4.500.000 TL

  2001

  2.350.000 TL

  2000

  2.100.000 TL  Üyelik Girişi