• https://www.facebook.com/pages/Yal%C3%A7in-%C3%87apanik-I%C5%9F-Ve-Sosyal-G%C3%BCvenlik-Dani%C5%9Fmanli%C4%9Fi/214839105258198
  KATEGORİLER

  Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri İçin)

  2011 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)
  9.400TL'ye  kadar15%
  23.000TL'nin9.400TL'si için1.410TL, fazlası20%
  80.000TL'nin23.000TL'si için4.130TL, fazlası27%
  80.000TL'den fazlasının80.000TL'si için19.520TL, fazlası35%
  oranında vergilendirilir
         
  2010 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)
  8.800TL'ye  kadar15%
  22.000TL'nin8.800TL'si için1.320TL, fazlası20%
  76.200TL'nin22.000TL'si için3.960TL, fazlası27%
  76.200liradan fazlasının76.200TL'si için18.594TL, fazlası35%
  oranında vergilendirilir
         
  2009 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler)
  8.700TL'ye  kadar15%
  22.000TL'nin8.700TL'si için1.305TL, fazlası20%
  50.000TL'nin22.000TL'si için3.965TL, fazlası27%
  50.000liradan fazlasının50.000TL'si için11.525TL, fazlası35%
  oranında vergilendirilir
         
  2008 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler)
  7.800YTL'ye  kadar15%
  19.800  YTL'nin7.800  YTL'si için1.170YTL, fazlası20%
   44.700 YTL'nin19.800  YTL'si için3.570YTL, fazlası27%
  44.700  liradan fazlasının44.700YTL'si için10.293YTL, fazlası35%
  oranında vergilendirilir
         
  2007 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler)
  7.500YTL'ye  kadar15%
  19.000  YTL'nin7.500  YTL'si için1.125YTL, fazlası20%
   43.000 YTL'nin19.000  YTL'si için3.425YTL, fazlası27%
  43.000  liradan fazlasının43.000YTL'si için9.905YTL, fazlası35%
  oranında vergilendirilir
         
  2006 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler)
  7.000YTL'ye  kadar15%
  18.000  YTL'nin7.000  YTL'si için1.050YTL, fazlası20%
   40.000 YTL'nin18.000  YTL'si için3.250YTL, fazlası27%
  40.000  liradan fazlasının40.000YTL'si için9.190YTL, fazlası35%
  oranında vergilendirilir
         
  2005 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler)
  6.600YTL'ye  kadar15%
  15.000YTL'nin6.600lirası için990lira, fazlası20%
    30.000 YTL'nin15.000lirası için2.670lira, fazlası25%
  78.000YTL'nin30.000lirası için6.420lira, fazlası30%
  78.000liradan fazlasının78.000lirası için20.820lira, fazlası35%
  oranında vergilendirilir
         
  2004 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler)
  6.000.000.000liraya kadar15%
  14.000.000.000liranın6.000.000.000lirası için900.000.000lira, fazlası20%
  28.000.000.000liranın14.000.000.000lirası için2.500.000.000lira, fazlası25%
  70.000.000.000liranın28.000.000.000lirası için6.000.000.000lira, fazlası30%
  140.000.000.000liranın70.000.000.000lirası için18.600.000.000lira, fazlası35%
  140.000.000.000liradan fazlasının140.000.000.000lirası için43.100.000.000lira, fazlası40%
  oranında vergilendirilir
         
  2003 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (2002/5000 s. BKK)
  5.000.000.000liraya kadar15%
  12.000.000.000liranın5.000.000.000lirası için750.000.000lira, fazlası20%
  24.000.000.000liranın12.000.000.000lirası için2.150.000.000lira, fazlası25%
  60.000.000.000liranın24.000.000.000lirası için5.150.000.000lira, fazlası30%
  120.000.000.000liranın60.000.000.000lirası için15.950.000.000lira, fazlası35%
  120.000.000.000liradan fazlasının120.000.000.000lirası için36.950.000.000lira, fazlası40%
  oranında vergilendirilir
         
  2002 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (2001/3398 s. BKK)
  3.800.000.000liraya kadar15%
  9.500.000.000liranın3.800.000.000lirası için570.000.000lira, fazlası20%
  19.000.000.000liranın9.500.000.000lirası için1.710.000.000lira, fazlası25%
  47.500.000.000liranın19.000.000.000lirası için4.085.000.000lira, fazlası30%
  95.000.000.000liranın47.500.000.000lirası için12.635.000.000lira, fazlası35%
  95.000.000.000liradan fazlasının95.000.000.000lirası için20.260.000.000lira, fazlası40%
  oranında vergilendirilir
         
  2001 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (2000/1689 s. BKK)
  2.800.000.000liraya kadar15%
  7.000.000.000liranın2.800.000.000lirası için420.000.000lira, fazlası20%
  14.000.000.000liranın7.000.000.000lirası için1.260.000.000lira, fazlası25%
  35.000.000.000liranın14.000.000.000lirası için3.010.000.000lira, fazlası30%
  70.000.000.000liranın35.000.000.000lirası için9.310.000.000lira, fazlası35%
  70.000.000.000liradan fazlasının70.000.000.000lirası için21.560.000.000lira, fazlası40%
  oranında vergilendirilir
         
  2000 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (99/13645 s. BKK)
  2.500.000.000liraya kadar15%
  6.250.000.000liranın2.500.000.000lirası için375.000.000lira, fazlası20%
  12.500.000.000liranın6.250.000.000lirası için1.125.000.000lira, fazlası25%
  31.250.000.000liranın12.500.000.000lirası için2.687.500.000lira, fazlası30%
  62.500.000.000liranın31.250.000.000lirası için8.312.500.000lira, fazlası35%
  62.500.000.000liradan fazlasının62.500.000.000lirası için19.250.000.000lira, fazlası40%
  oranında vergilendirilir
         
  1999 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (4369 s. Kanun)
  2.000.000.000liraya kadar15%
  5.000.000.000liranın2.000.000.000lirası için300.000.000lira, fazlası20%
  10.000.000.000liranın5.000.000.000lirası için900.000.000lira, fazlası25%
  25.000.000.000liranın10.000.000.000lirası için2.150.000.000lira, fazlası30%
  50.000.000.000liranın25.000.000.000lirası için6.650.000.000lira, fazlası35%
  50.000.000.000liradan fazlasının50.000.000.000lirası için15.400.000.000lira, fazlası40%
  oranında vergilendirilir
         
  01.07.1998-31.12.1998 DÖNEMİ GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) 
  (4369 s. Kanun –GVK Geç. Md. 52)
  1.000.000.000liraya kadar20%
  2.000.000.000liranın1.000.000.000lirası için200.000.000lira, fazlası25%
  4.000.000.000liranın2.000.000.000lirası için450.000.000lira, fazlası30%
  8.000.000.000liranın4.000.000.000lirası için1.050.000.000lira, fazlası35%
  16.000.000.000liranın8.000.000.000lirası için2.450.000.000lira, fazlası40%
  16.000.000.000liradan fazlasının16.000.000.000lirası için5.650.000.000lira, fazlası45%
  oranında vergilendirilir
         
  01.01.1998-30.06.1998 DÖNEMİ GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (97/10351 s. BKK)
  750.000.000liraya kadar25%
  1.500.000.000liranın750.000.000lirası için187.500.000lira, fazlası30%
  3.000.000.000liranın1.500.000.000lirası için412.500.000lira, fazlası35%
  6.000.000.000liranın3.000.000.000lirası için927.500.000lira, fazlası40%
  12.000.000.000liranın6.000.000.000lirası için2.137.500.000lira, fazlası45%
  24.000.000.000liranın12.000.000.000lirası için4.837.500.000lira, fazlası50%
  24.000.000.000liradan fazlasının24.000.000.000lirası için10.837.500.000lira, fazlası55%
  oranında vergilendirilir
         
  1997 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (96/8955 s. BKK)
  500.000.000liraya kadar25%
  1.000.000.000liranın500.000.000lirası için125.000.000lira, fazlası30%
  2.000.000.000liranın1.000.000.000lirası için275.000.000lira, fazlası35%
  4.000.000.000liranın2.000.000.000lirası için625.000.000lira, fazlası40%
  8.000.000.000liranın4.000.000.000lirası için1.425.000.000lira, fazlası45%
  16.000.000.000liranın8.000.000.000lirası için3.225.000.000lira, fazlası50%
  16.000.000.000liradan fazlasının16.000.000.000lirası için7.225.000.000lira, fazlası55%
  oranında vergilendirilir
         
  1996 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (95/7593 s. BKK)
  300.000.000liraya kadar25%
  600.000.000liranın300.000.000lirası için75.000.000lira, fazlası30%
  1.200.000.000liranın600.000.000lirası için165.000.000lira, fazlası35%
  2.400.000.000liranın1.200.000.000lirası için375.000.000lira, fazlası40%
  4.800.000.000liranın2.400.000.000lirası için855.000.000lira, fazlası45%
  9.600.000.000liranın4.800.000.000lirası için1.935.000.000lira, fazlası50%
  9.600.000.000liradan fazlasının9.600.000.000lirası için4.335.000.000lira, fazlası55%
  oranında vergilendirilir
         
  1995 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (179 Seri No.lu GV Genel Tebliği)
  150.000.000liraya kadar25%
  310.000.000liranın150.000.000lirası için37.500.000lira, fazlası30%
  620.000.000liranın310.000.000lirası için85.500.000lira, fazlası35%
  1.240.000.000liranın620.000.000lirası için194.000.000lira, fazlası40%
  2.490.000.000liranın1.240.000.000lirası için442.000.000lira, fazlası45%
  4.980.000.000liranın2.490.000.000lirası için1.004.500.000lira, fazlası50%
  4.980.000.000liradan fazlasının4.980.000.000lirası için2.249.500.000lira, fazlası55%
  oranında vergilendirilir
         
  1994 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (174 Seri No.lu GV Genel Tebliği)
  75.000.000liraya kadar25%
  150.000.000liranın75.000.000lirası için18.750.000lira, fazlası30%
  300.000.000liranın150.000.000lirası için41.250.000lira, fazlası35%
  600.000.000liranın300.000.000lirası için93.750.000lira, fazlası40%
  1.200.000.000liranın600.000.000lirası için213.750.000lira, fazlası45%
  2.400.000.000liranın1.200.000.000lirası için483.750.000lira, fazlası50%
  2.400.000.000liradan fazlasının2.400.000.000lirası için1.083.750.000lira, fazlası55%
  oranında vergilendirilir
         
  1993 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (92/3892 s. BKK)
  32.000.000liraya kadar25%
  64.000.000liranın32.000.000lirası için8.000.000lira, fazlası30%
  128.000.000liranın64.000.000lirası için17.600.000lira, fazlası35%
  256.000.000liranın128.000.000lirası için40.000.000lira, fazlası40%
  512.000.000liranın256.000.000lirası için91.200.000lira, fazlası45%
  512.000.000liradan fazlasının512.000.000lirası için206.400.000lira, fazlası50%
  oranında vergilendirilir
  Not: Kalkınmada I ve II. Derecede öncelikli yörelerde farklı tarife uygulandı. 
         
  1992 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücretler) (91/2569 s. BKK)
  20.000.000liraya kadar25%
  40.000.000liranın20.000.000lirası için5.000.000lira, fazlası30%
  80.000.000liranın40.000.000lirası için11.000.000lira, fazlası35%
  160.000.000liranın80.000.000lirası için25.000.000lira, fazlası40%
  320.000.000liranın160.000.000lirası için57.000.000lira, fazlası45%
  320.000.000liradan fazlasının320.000.000lirası için129.000.000lira, fazlası50%
  oranında vergilendirilir
  Not: Kalkınmada I ve II. Derecede öncelikli yörelerde farklı tarife uygulandı. 


  Üyelik Girişi