• https://www.facebook.com/pages/Yal%C3%A7in-%C3%87apanik-I%C5%9F-Ve-Sosyal-G%C3%BCvenlik-Dani%C5%9Fmanli%C4%9Fi/214839105258198
  KATEGORİLER

  Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar

   

  Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar

  ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
  (01.07.2011-31.12.2011 Dönemi)
   16 Yaşından Büyükler16 Yaşından Küçükler
  Brüt Ücret837,00 TL715,50 TL
  Sigorta Primi İşçi Payı117,18 TL100,17 TL
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı8,37 TL7,16 TL
  Gelir Vergisi Matrahı711,45 TL608,17 TL
  Gelir Vergisi106,72 TL91,23 TL
  Damga Vergisi5,52 TL4,72 TL
  Kesintiler Toplamı237,79 TL203,28 TL
  Net Ücret599,21 TL512,22 TL
  ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
  (01.07.2011-31.12.2011 Dönemi)
  Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5)163,22 TL
  İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)16,74 TL
  Toplam İşveren Katkısı179,96 TL
  KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
  (01.07.2011-31.12.2011 Dönemi)
  Brüt Asgari Ücret837,00 TL
  Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)117,18 TL
  İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)8,37 TL
  Damga Vergisi (% 0,66)

  -

  Kesintiler Toplamı125,55 TL
  Net Ücret711,45 TL
     

   

  ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
  (01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)
   16 Yaşından Büyükler16 Yaşından Küçükler
  Brüt Ücret796,50 TL679,50 TL
  Sigorta Primi İşçi Payı111,51 TL95,13 TL
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı7,97 TL6,80 TL
  Gelir Vergisi Matrahı677,02 TL577,57 TL
  Gelir Vergisi101,55 TL86,64 TL
  Damga Vergisi5,26 TL4,48 TL
  Kesintiler Toplamı226,29 TL193,05 TL
  Net Ücret570,21 TL486,45 TL
  ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
  (01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)
  Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5)155,32 TL
  İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)15,93 TL
  Toplam İşveren Katkısı171,25 TL
  KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
  (01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)
  Brüt Asgari Ücret796,50 TL
  Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)111,51 TL
  İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)7,97 TL
  Damga Vergisi (% 0,66)-
  Kesintiler Toplamı119,48 TL
  Net Ücret677,02 TL
     
     
  ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
  (01.07.2010-31.12.2010 Dönemi)
   16 Yaşından Büyükler16 Yaşından Küçükler
  Brüt Ücret760,50 TL648,00 TL
  Sigorta Primi İşçi Payı106,47 TL90,72 TL
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı7,61 TL6,48 TL
  Gelir Vergisi Matrahı646,42 TL550,80 TL
  Gelir Vergisi96,96 TL82,62 TL
  Damga Vergisi5,02 TL4,28 TL
  Kesintiler Toplamı216,06 TL184,10 TL
  Net Ücret544,44 TL463,90 TL
  ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
  (01.07.2010-31.12.2010 Dönemi)
  Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5)148,30 TL
  İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)15,21 TL
  Toplam İşveren Katkısı163,51 TL
  KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
  (01.07.2010-31.12.2010 Dönemi)
  Brüt Asgari Ücret760,50 TL
  Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)106,47 TL
  İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)7,61 TL
  Damga Vergisi (% 0,6)-
  Kesintiler Toplamı114,08 TL
  Net Ücret646,42 TL
     
     
  ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
  (01.01.2010-30.06.2010 Dönemi)
   16 Yaşından Büyükler16 Yaşından Küçükler
  Brüt Ücret729,00 TL621,00 TL
  Sigorta Primi İşçi Payı102,06 TL86,94 TL
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı7,29 TL6,21 TL
  Gelir Vergisi Matrahı619,65 TL527,85 TL
  Gelir Vergisi92,95 TL79,18 TL
  Damga Vergisi4,81 TL4,10 TL
  Kesintiler Toplamı207,11 TL176,43 TL
  Net Ücret521,89 TL444,57 TL
  ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
  (01.01.2010-30.06.2010 Dönemi)
  Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5)142,16 TL
  İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)14,58 TL
  Toplam İşveren Katkısı156,74 TL
  KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
  (01.01.2010-30.06.2010 Dönemi)
  Brüt Asgari Ücret729,00 TL
  Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)102,06 TL
  İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)7,29 TL
  Damga Vergisi (% 0,6)-
  Kesintiler Toplamı109,35 TL
  Net Ücret619,65 TL
     
     
  ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
  (01.07.2009-31.12.2009 Dönemi)
   16 Yaşından Büyükler16 Yaşından Küçükler
  Brüt Ücret693,00 TL589,50 TL
  Sigorta Primi İşçi Payı97,02 TL82,53 TL
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı6,93 TL 5,90 TL
  Gelir Vergisi Matrahı589,05 TL501,07 TL
  Gelir Vergisi88,36 TL75,16 TL
  Damga Vergisi4,16 TL3,54 TL
  Kesintiler Toplamı196,47 TL167,13 TL
  Net Ücret496,53 TL422,37 TL
  ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
  (01.07.2009-31.12.2009 Dönemi)
  Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5)135,14 TL
  İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)13,86 TL
  Toplam İşveren Katkısı149,00 TL
  KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
  (01.07.2009-31.12.2009 Dönemi)
  Brüt Asgari Ücret693,00 TL
  Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)97,02 TL
  İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)6,93 TL
  Damga Vergisi (% 0,6)-
  Kesintiler Toplamı103,95 TL
  Net Ücret589,05 TL
     
     
  ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
  (01.01.2009-30.06.2009 Dönemi)
   16 Yaşından Büyükler16 Yaşından Küçükler
  Brüt Ücret666,00 TL567,00 TL
  Sigorta Primi İşçi Payı93,24 TL79,38 TL
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı6,66 TL 5,67 TL
  Gelir Vergisi Matrahı566,10 TL481,95 TL
  Gelir Vergisi84,92 TL72,29 TL
  Damga Vergisi4,00 TL3,40 TL
  Kesintiler Toplamı188,82 TL160,74 TL
  Net Ücret477,18 TL406,26 TL
  ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
  (01.01.2009-30.06.2009 Dönemi)
  Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5)129,87 TL
  İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)13,32 TL
  Toplam İşveren Katkısı143,19 TL
  KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
  (01.01.2009-30.06.2009 Dönemi)
  Brüt Asgari Ücret666,00 TL
  Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)93,24 TL
  İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)6,66 TL
  Damga Vergisi (% 0,6)-
  Kesintiler Toplamı99,09 TL
  Net Ücret566,10 TL
     
     
  ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
  (01.07.2008 - 31.12.2008 Dönemi)
   16 Yaşından büyükler16 Yaşından küçükler
  Brüt Ücret638,70 YTL540,60 YTL
  SSK Primi İşçi Hissesi89,42 YTL75,68 YTL
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.6,39 YTL5,41 YTL
  Gelir Vergisi Matrahı542,89 YTL459,51 YTL
  Gelir Vergisi81,43 YTL68,93 YTL
  Damga Vergisi3,83 YTL3,28 YTL
  Kesintiler Toplamı181,07 YTL153,26 YTL
  Net Ücret457,63 YTL387,34 YTL
  ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
  (01.07.2008 - 31.12.2008 Dönemi)
  SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5)124,55 YTL
  İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2)12,77 YTL
  Toplam İşveren Katkısı137,32 YTL
  KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
  (01.07.2008 - 31.12.2008 Dönemi)
  Brüt Ücret (Asgari Ücret)638,70 YTL
  SSK Primi İşçi Hissesi (% 14)89,42 YTL
  İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1)6,39 YTL
  Damga Vergisi (% 0,6)-
  Kesintiler Toplamı95,81 YTL
  Net Ücret542,89 YTL
     
     
  ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
  (01.01.2008 - 30.06.2008 Dönemi)
   16 Yaşından büyükler16 Yaşından küçükler
  Brüt Ücret608,40 YTL515,40 YTL
  SSK Primi İşçi Hissesi85,18 YTL72,16 YTL
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.6,08 YTL5,15 YTL
  Gelir Vergisi Matrahı517,14 YTL438,09 YTL
  Gelir Vergisi77,57 YTL65,71 YTL
  Damga Vergisi3,65 YTL3,09 YTL
  Kesintiler Toplamı172,48 YTL146,11 YTL
  Net Ücret435,92 YTL369,29 YTL
  ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
  (01.01.2008 - 30.06.2008 Dönemi)
  SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5)118,64 YTL
  İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2)12,17 YTL
  Toplam İşveren Katkısı130,81 YTL
  KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
  (01.01.2008 - 30.06.2008 Dönemi)
  Brüt Ücret (Asgari Ücret)608,40 YTL
  SSK Primi İşçi Hissesi (% 14)85,18 YTL
  İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1)6,08 YTL
  Damga Vergisi (% 0,6)-
  Kesintiler Toplamı91,26 YTL
  Net Ücret517,14 YTL
     
     
  ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
  (01.07.2007 - 31.12.2007 Dönemi)
   16 Yaşından büyükler16 Yaşından küçükler
  Brüt Ücret585,00 YTL491,40 YTL
  SSK Primi İşçi Hissesi81,90 YTL68,80 YTL
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.5,85 YTL4,91 YTL
  Gelir Vergisi Matrahı497,25 YTL417,69 YTL
  Gelir Vergisi74,59 YTL62,65 YTL
  Damga Vergisi3,51 YTL2,95 YTL
  Kesintiler Toplamı165,85 YTL139,31 YTL
  Net Ücret419,15 YTL352,09 YTL
  ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
  (01.07.2007 - 31.12.2007 Dönemi)
  SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5)114,08 YTL
  İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2)11,70 YTL
  Toplam İşveren Katkısı125,78 YTL
  KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
  (01.07.2007 - 31.12.2007 Dönemi)
  Brüt Ücret (Asgari Ücret)585,00 YTL
  SSK Primi İşçi Hissesi (% 14)81,90 YTL
  İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1)5,85 YTL
  Damga Vergisi (% 0,6)-
  Kesintiler Toplamı87,75 YTL
  Net Ücret497,25 YTL
     
     
  ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
  (01.01.2007 - 30.06.2007 Dönemi)
   16 Yaşından büyükler16 Yaşından küçükler
  Brüt Ücret562,50 YTL476,70 YTL
  SSK Primi İşçi Hissesi78,75 YTL66,74 YTL
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.5,63 YTL4,77 YTL
  Gelir Vergisi Matrahı478,12 YTL405,19 YTL
  Gelir Vergisi71,72 YTL60,78 YTL
  Damga Vergisi3.38 YTL2,86 YTL
  Kesintiler Toplamı159,48 YTL135,15 YTL
  Net Ücret403,02 YTL341,55 YTL
  ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ
  (01.01.2007 - 30.06.2007 Dönemi)
  SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5)109,69 YTL
  İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2)11,25 YTL
  Toplam İşveren Katkısı120,94 YTL
  KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
  (01.01.2007 - 30.06.2007 Dönemi)
  Brüt Ücret (Asgari Ücret)562,50 YTL
  SSK Primi İşçi Hissesi (% 14)78,75 YTL
  İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1)5,63 YTL
  Damga Vergisi (% 0,6)-
  Kesintiler Toplamı84,38 YTL
  Net Ücret478,12 YTL
     
     
    
  ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
  (01.01.2006 - 31.12.2006 Dönemi)
   16 Yaşından büyükler16 Yaşından küçükler
  Brüt Ücret531,00 YTL450,00 YTL
  SSK Primi İşçi Hissesi74,34 YTL63,00 YTL
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.5,31 YTL4,50 YTL
  Gelir Vergisi Matrahı451,35 YTL382,50 YTL
  Gelir Vergisi67,70 YTL57,38 YTL
  Damga Vergisi3,19 YTL2,70 YTL
  Kesintiler Toplamı150,54 YTL127,58 YTL
  Net Ücret380,46 YTL322,42 YTL
  ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ
  (01.01.2006 - 31.12.2006 Dönemi)
  SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5)103,55 YTL
  İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2)10,62 YTL
  Toplam İşveren Katkısı114,17 YTL
  KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
  (01.01.2006 - 31.12.2006 Dönemi)
  Brüt Ücret (Asgari Ücret)531,00 YTL
  SSK Primi İşçi Hissesi (% 14)74,34 YTL
  İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1)5,31 YTL
  Damga Vergisi (% 0,6)-
  Kesintiler Toplamı79,65 YTL
  Net Ücret451,35 YTL
     
     
    
  ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
  (01.01.2005 - 31.12.2005 Dönemi)
   16 Yaşından büyükler16 Yaşından küçükler
  Brüt Ücret488,70 YTL415,80 YTL
  SSK Primi İşçi Hissesi68,42 YTL58,21 YTL
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.4,89 YTL4,16 YTL
  Gelir Vergisi Matrahı415,39 YTL353,43 YTL
  Gelir Vergisi62,31 YTL53,01 YTL
  Damga Vergisi2,93 YTL2,49 YTL
  Kesintiler Toplamı138,55 YTL117,87 YTL
  Net Ücret350,15 YTL297,93 YTL
  ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ
  (01.01.2005 - 31.12.2005 Dönemi)
  SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5)95,30 YTL
  İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2)9,77 YTL
  Toplam İşveren Katkısı105,07 YTL
  KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
  (01.01.2005 - 31.12.2005 Dönemi)
  Brüt Ücret (Asgari Ücret)488,70 YTL
  SSK Primi İşçi Hissesi (% 14)68,42 YTL
  İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1)4,89 YTL
  Damga Vergisi (% 0,6)2,93 YTL
  Kesintiler Toplamı76,24 YTL
  Net Ücret412,46 YTL
     
     
     
  ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
  (01.07.2004 - 31.12.2004 Dönemi)
   16 Yaşından büyükler16 Yaşından küçükler
  Brüt Ücret444.150.000 TL378.000.000 TL
  SSK Primi İşçi Hissesi62.181.000 TL52.920.000 TL
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.4.441.500 TL3.780.000 TL
  Gelir Vergisi Matrahı377.527.500 TL321.300.000 TL
  Gelir Vergisi56.629.125 TL48.195.000 TL
  Damga Vergisi2.664.900 TL2.268.000 TL
  Kesintiler Toplamı125.916.525 TL107.163.000 TL
  Net Ücret318.233.475 TL270.837.000 TL
  ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ
  (01.07.2004 - 31.12.2004 Dönemi)
  SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5)86.609.250 TL
  İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2)8.883.000 TL
  Toplam İşveren Katkısı95.492.250 TL
  KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
  (01.07.2004 - 31.12.2004 Dönemi)
  Brüt Ücret (Asgari Ücret)444.150.000 TL
  SSK Primi İşçi Hissesi (% 14)62.181.000 TL
  İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1)4.441.500 TL
  Damga Vergisi (% 0,6)2.664.000 TL
  Kesintiler Toplamı69.286.500 TL
  Net Ücret374.863.500 TL
     
     
     
  ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
  (01.01.2004 - 30.06.2004 Dönemi)
   16 Yaşından büyükler16 Yaşından küçükler
  Brüt Ücret423.000.000 TL360.000.000 TL
  SSK Primi İşçi Hissesi59.220.000 TL50.400.000 TL
  İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.4.230.000 TL3.600.000 TL
  Gelir Vergisi Matrahı359.550.000 TL306.000.000 TL
  Gelir Vergisi53.932.500 TL45.900.000 TL
  Damga Vergisi2.538.000 TL2.160.000 TL
  Kesintiler Toplamı119.920.500 TL102.060.000 TL
  Net Ücret303.079.500 TL257.940.000 TL
  ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN  VE DEVLET KATKISI
  (01.01.2004 - 30.06.2004 Dönemi)
  SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5)82.485.000 TL
  İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2)8.460.000 TL
  Toplam İşveren Katkısı90.945.000 TL
  SSK Primi Devlet Katkısı42.421.050 TL
  İşsizlik Sigortası Devlet Katkısı3.798.569 TL
  Toplam Devlet Katkısı46.219.950 TL
  KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
  (01.01.2004 - 30.06.2004 Dönemi)
  Brüt Ücret (Asgari Ücret)423.000.000 TL
  SSK Primi İşçi Hissesi (% 14)59.220.000 TL
  İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1)4.230.000 TL
  Damga Vergisi (% 0,6)2.538.000 TL
  Kesintiler Toplamı65.988.000 TL
  Net Ücret357.012.000 TL

     Üyelik Girişi