• https://www.facebook.com/pages/Yal%C3%A7in-%C3%87apanik-I%C5%9F-Ve-Sosyal-G%C3%BCvenlik-Dani%C5%9Fmanli%C4%9Fi/214839105258198
  KATEGORİLER

  1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununa Göre Emeklilik Kriterleri

   

  1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununa Göre Emeklilik Kriterleri

  1479 SAYILI BAĞ-KUR KANUNU

  İKİNCİ KISIM
  Sigorta Yardımları

  BÖLÜM - VIII
  Geçici Hükümler

   

  Geçici Madde 0010:

   (4447 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle eklenen ve 08.09.1999 tarihi itibariyle yürürlüğe giren şekli) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başı itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile aylık bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların, tam veya kısmi yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır.

  2. Fıkranın: 01.06.2002 tarih ve 24772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4759 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle yeniden düzenlenen şekli.) 23.05.2002 tarihini takip eden aybaşı itibarıyla, kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dolmasına;

  1. 2 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 40 yaşını, erkeklere 44 yaşını,
  2. 3 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 41, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 45 yaşını,
  3. 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 42 yaşını, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 46 yaşını,
  4. 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 43 yaşını, 5 tam yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 47 yaşını,
  5. 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 44 yaşını, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 48 yaşını,
  6. 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 45 yaşını, 8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 49 yaşını,
  7. 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 46 yaşını, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 50 yaşını,
  8. 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 47 yaşını, 11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 51 yaşını,
  9. 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 48 yaşını, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 52 yaşını,
  10. 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 49 yaşını, 14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 53 yaşını,
  11. 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 50 yaşını, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 54 yaşını,
  12. 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 51 yaşını, 17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 55 yaşını,
  13. 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 52 yaşını, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 56 yaşını,
  14. 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 53 yaşını, 20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 57 yaşını,
  15. 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 54 yaşını, 21 yıl 6 aydan fazla veya 22 tam yıl kalan erkeklere 58 yaşını,
  16. 16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl kalan kadınlara 55 yaşını,

  Doldurmaları, kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemeleri şartıyla ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.

  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlardan, 15 tam yıl pirim ödeme süreleri ile kadın ise 50 erkek ise 55 yaşını doldurma koşulunu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başlarından itibaren,

  1. 2 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 52 erkeklere 56 yaşını,,
  2. 4 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 52 erkeklere 56 yaşını,
  3. 6 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 53 erkeklere 57 yaşını,
  4. 8 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az süre içinde terine getiren, kadınlara 54 erkeklere 57 yaşını,
  5. 10 tam yıldan fazla süre içinde yerine getiren, kadınlara 56 erkeklere 58 yaşını,

  Dolduranları ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.

     Üyelik Girişi