• https://www.facebook.com/pages/Yal%C3%A7in-%C3%87apanik-I%C5%9F-Ve-Sosyal-G%C3%BCvenlik-Dani%C5%9Fmanli%C4%9Fi/214839105258198
  KATEGORİLER

  İş kazalarında Yapılması Gereken İşlemler

   

  İş kazalarında Yapılması Gereken İşlemler,

  ve Hazırlanacak Evrak ve Dosyalar

   

  1. İş kazasına uğrayan personele derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.
  1. İşyeri kaza raporu düzenlenir. Şahitlerin ifadesi alınır.
  1. Kaza jandarma veya polise derhal bildirilir. Kaza ilgili Sigorta İl / sigorta Müdürlüğüne vizite kâğıdı ile en geç kazadan sonraki üç (3) gün içinde bildirilir.
  • 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77:İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.
  • Sosyal Sigortalar Kanunu 27. maddesi: İş Kazasını Bildirme: İşveren, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirime örneği Kurumca hazırlanan haber verme kâğıtları doldurulup verilerek yapılır.
  1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirim formu ile en geç iki iş günü içinde haber verilir.


  Üyelik Girişi